top of page
נפש וגוף
Woman in Lotus Pose

ברפואה המזרחית אנחנו מאבחנים ומטפלים לא רק בגוף אלא באדם.

כשדואגים להרמוניה, לאיזון ובריאות נפשית הגוף עוקב אחר הנפש. גם להיפך.

בפילוסופיה הסינית חולי יכול להתפתח כתוצאה מסיבות חיצוניות או מסיבות פנימיות.

הסיבות החיצוניות מתייחסות ל״ששת הרעות״: רוח, חום, אש, לחות, יובש וקור. התנאים האלה מתקיימים באופן טבעי בסביבה החיצונית המקיפה את גופנו והם הופכים למזיקים רק במידה והם חודרים פנימה אל תוך הגוף.

הסיבות הפנימיות שעלולות להוביל למצבי חולי קשורות בחמישת הרגשות של כעס, שמחה, דאגה, עצב ופחד. רגשות הם גורם משמעותי באופנים בהם האדם פועל והם מקושרים ומשפיעים על מצב הבריאות שלו. כשהרגש לא מאוזן או לא מובחן ישנה הפרה באיזון ומחלה עלולה להתעורר. הרגשות האלה קשורים לחמישת האיברים כבד, לב, טחול, ריאות וכליות בהתאמה. זהו אספקט אחד במודל ״חמשת המעברים״ "Wu Xing" המוצג בטקסט (Su Wen (basic questions מתקופת שושלת האן ומהווה תפיסה הוליסטית ומתוחכמת.  לשם השוואה השדה של רפואה פסיכוסומטית כחלק מהרפואה המערבית החל להחקר רק במאה ה 19.

תאוריה נוספת המופיעה עוד בתקופה הדאואיסטית בספר Tao Te Ching, תאוריית היין והיאנג עוסקת בכוחות הפוכים או מנוגדים הקיימים בתופעות הטבע. למעשה אלה כוחות משלימים המתחלפים בינהם במחזוריות. גם בגוף האדם פועלים הכוחות המתחלפים האלה ואם מתרחשת הפרעה למהלך זרימה כזה האיזון מופר חוסר ועודף יופיעו. מקבילה מערבית מודרנית באספקט מסוים ניתן למצוא בדרך פעולתה של מערכת העצבים האוטונומית בגוף: המערכת הסימפטטית והפרסימפטטית. המערכת הזו מושפעת בצורה משמעותית ממתחים ומסטרס יומיומי.

בטיפול בקליניקה אני מתייחסת לאספקטים האלה גם בשלב האבחון, בעיות שמופיעות על גבי המרידיאנים ונקודות לחיצה רגישות בגוף, הנקראות נקודות או אזורי רפלקס, מהוות אינדיקציה להצטברויות או חסימות רגשיות. בטיפול אני מתייחסת לאספקטים האלה בבחירת נקודות הדיקור שישפיעו בצורה האפקטיבית ביותר, בטכניקות מגע באזורים רלוונטיים ובהדרכה והתבוננות בגוף ובנפש מעולם המדיטציה.

bottom of page